Medborgarlön och medborgargolv

Piratpartiets senaste utspel är att partiet är för medborgarlön. Det gillar jag skarpt. Fast jag är mer förtjust i begreppet basinkomst. Dvs att alla ska ha rätten till en grundinkomst som minskas ju mer man tjänar.

Men jag vill att partiet ska lyfta debatten om medborgarlönen. Istället för att prata om en basinkomst för alla skulle jag vilja att partiet pratar om RÄTTIGHETER för alla. Vilka är de grundläggande rättigheterna? Detta för att det krävs mer än inkomst för att säkra allas rättigheter. 

Det finns ett koncept vi kan piratkopiera och föra in i vårt program, det är konceptet medborgargolv.

Rätten att gå ut, att bajsa när man behöver det (!) att jobba, att delta i samhällslivet är inte längre självklar. Utan personlig assistans och bra tillgänglighetslagstiftning döms i praktiken en del människor till husarrest.

Ett gäng funktionshindersaktivister har funderat över hur man löser det här med nedskärningar och neddragningar som alltmer inskränker deras mänskliga rättigheter. De har tagit fram begreppet medbiorgargolv.

I all sin korthet kan man säga att det handlar om att garantera de mänskliga rättigheterna för alla medborgare. Garantera var medborgares rätt till personlig integritet, medbestämmande och frihet. Ett av de sätt man kan göra det på är genom en basinkomst.

De sju punkter man presenterar på webbsidan för medborgargolvet säger det mesta:

1. Varje medborgare äger rätt till sin frihet.
Varje myndig medborgare äger makten över sitt liv. Varje myndig medborgare har rätt att gå ut när hen vill, resa fritt och bosätta sig var hen vill i landet, samt i övrigt fritt få forma och styra över sitt liv.

2. Varje medborgare behandlas jämlikt av staten.
Varje medborgare äger samma rätt att oinskränkt röra sig fritt i samhället och ta del av vad det har att erbjuda. Varje medborgare har samma rätt till utbildning och att söka jobb. Det innebär också varje medborgares oinskränkta rätt att söka och få vård. Alla är lika inför lagen och ingen medborgare får diskrimineras eller förtryckas.

3. Varje medborgare äger rätt till integritet och grundtrygghet.
Varje medborgare har rätt till sin egen kropp, rätten till hälsa, liv och personlig integritet, samt rätt att inte hamna i fattigdom. Varje medborgare äger även rätt att inte hamna i förnedring eller förnedrande situationer för att få sin grundtrygghet verkställd. Denna rätt gäller oavsett ålder eller livssituation.

4. Staten säkrar medborgarna på golvet.
Staten ändrar de lagar och regler som förhindrar att alla medborgare omfattas av denna rätt. Det är staten som har det slutgiltiga ansvaret för att ingen faller igenom golvet när det gäller de medborgerliga rättigheterna. När staten tillgodosett att alla medborgare omfattas av golvet så ligger det också på statens ansvar att ta bort eventuella hinder för att detta ska bli verklighet, som det kommunala självstyret eller andra förtryckande myndighetsstrukturer.

5. Medborgare får ovillkorligen stöd.
Staten garanterar varje medborgares rätt till frihet, jämlikhet och trygghet genom att ge stöd till de som har behov av det. Detta ges som ett ovillkorat kontantstöd. Stödet måste vara av sådan storlek att medborgaren inte riskerar psykisk eller fysisk ohälsa och serviceinsatserna blir av hög kvalitet. För att förhindra att människor fastnar på basbeloppsnivå krävs även insatser för att öppna upp arbetsmarknaden.

6. Rätten till makt över stödet.
Den som behöver olika stöd har själv makt över insatsen som ges samt vem som ger insatsen. Den enskilda medborgaren har full kontroll över det kontantstöd som denne får för olika serviceinsatser, makt att välja hur stödet ska vara utformat och vem som ska ge stödet. Behöver medborgaren hjälp med vägledning och annat stöd för att kunna ha denna makt, så ska sådant stöd ges.

7. Bygg golvet först.
Stöden som inkluderas i golvet är kopplat till människors grundläggande rättigheter och behov. Det betyder att dessa behov måste tillgodoses innan bidrag eller subventioner som har till uppgift att underlätta för att medborgare som redan befinner sig på golvet ska få en förenklad vardag. Sådana bidrag och subventioner får bara förekomma om golvet är stabilt och inkluderar alla.

Annonser

Piratideerna har framtiden för sig

Ibland behöver man tvivla på sin identitet för att stärkas i den. Ibland behöver man vilja gå ur ett parti för att inse hur mycket man faktiskt tycker om partiets grundtankar.

Piratpartiet pekar mot framtiden. Vi pratar internet och informationteknik, inte för att vi är några tekniknördar som gillar häftiga prylar.

Internet upplöser nationsgränserna. Det som sägs i en ände av internet kan påverka hela internet, oavsett om ettorna och nollorna paserar de där streckade linjerna vi har på kartor.

Internet möjliggör snabb information. För 20 år sen ville jag studera vad som skedde i Afrika. Jag gick då till SIDA biblioteket och Uppsalas Afrikainstitut och läste en till två månader gamla tidningar. Idag kan jag följa nyheterna i realtid.

Internet möjliggör att alla får del av information och kunskap. Tiden är förbi när de priviligierade på universitet eller myndigheter satt med informationen, och journalisterna. Idag kan alla leta och få svaren. Alla kan kolla källorna.

Internet möjliggör att man kan övervaka övervakarna. För första gången ges medborgarna en reell chans att anonymt eller i eget namn övervaka vad beslutsfattarna gör och säger. Så har det inte varit förr i tiden. beslutsfattarna har haft informationen och resurserna.

Du blir experten! All kunskap kan bli tillgänglig. Tänk er att man digitaliserar alla dagstidningar som getts ut på jorden. Att man digitaliserar alla källor till historien. Det sker redan idag. Du kan släktforska på internet, studera källskrifter och många tidningar och böcker som annars historien glömt bort.

Internet visar att vi alla är människor. Bakom datorskärmar kan det gömma sig en lesbisk kvinna, en CP-skadad man, en svart, en vit, en gul, en underklass, en överklass, en jude, en muslim eller en ateist. En kvinna eller en man, en feminist eller en maskulinist, en sexarbetare eller en nunna. Internet visar att vi alla har lika värde och är människor.

Piratrörelen är fjärilseffektens parti. Ni vet att man säger att en fjärils vingslag kan skapa en storm på andra sidan jordklotet. Det piratrörelsen.

Piratrörelsen är demokrati 2.0. Demokratin har sett ungefär lika dan ut nu sen den infördes i Sverige. Med informationstekniken har vi möjligheten att utveckla demokratin.

Vi är en fistel i röven på geopolitiker och internationella maktpolitiker. Avveckla det mesta av det som idag är hemlig diplomati och vi ger medborgare en möjlighet att vara med och bestämma ver utrikespolitik och säkerhetspolitik. Inga fler hemliga natomedlemskap samtidigt som man påstår att Sverige är neutralt och alliansfritt. Inga fler massövervakningar fastän man säger sig vara mot det.

Piratrörelsen är för personlig integritet. Gör vad du vill, bara du inte skadar andra. Så på nätet så ock i verkligheten, ”köttvärlden”, irl.

Om man läser det första principprogrammet blir det tydligt:

En svensk tiger… ALDRIG!

Piratpartiets värdegrund bygger på tre grundläggande värderingar; att den personliga integriteten måste skyddas, att kulturen måste släppas fri och att patent och privata monopol är skadliga för samhället.Vi befinner oss i ett kontrollsamhälle där praktiskt taget alla registreras och övervakas. Det är inte förenligt med ett modernt rättssamhälle att alla medborgare utsätts för övervakning och därmed behandlas som misstänkta för brott. Demokratin förutsätter ett starkt skydd för den personliga integriteten…

Värnet om den enskildes privatliv är lagfäst i Sveriges grundlag. Ur denna grundläggande rätt springer flera andra viktiga mänskliga rättigheter som yttrande och åsiktsfrihet, informationsfrihet, rätten till kultur och rätten till personlig utveckling. Alla försök från den offentliga maktens sida att inskränka dessa rättigheter måste ifrågasättas och mötas av ett kraftfullt motstånd.

Alla maktmedel, system och metoder som staten kan använda gentemot sina invånare måste befinna sig under ständig omprövning och granskning av folkvalda företrädare. När staten övervakar invånare som inte är misstänkta för brott utgör det en kränkning av den enskildes privatliv på ett i grunden oacceptabelt sätt. Varje medborgare skall tillförsäkras den anonymitetsrätt som idag förutsätts i grundlagen och den enskildes rätt att bestämma över sina egna personuppgifter måste stärkas…

Piratrörelsen är och kan bli en medborgarrättsrörelse. En kraft för att förändra världen.

Bara vi inte kompromissar med våra kärnämnen, eller bara vi inte undviker att visa hur våra grundideer faktiskt är heltäckande och har med enormt mycket mer än bara internet och nätet att göra.

Piratrörelsen är framtiden!

 

 

Så här kommer riksdagsvalskampanjen att se ut för Piratpartiet

Kampanjmaterialet och teman för höstens riksdagsval är klart. Ni kan kika på det här.

https://piratprat.files.wordpress.com/2014/07/ppmanual.pdf

https://piratprat.files.wordpress.com/2014/07/manual_riksmaterialet_fin.pdf

Jag låter materialet tala för sig själv. Ledning och styrelse har fått mina varningar inför releasen. Spretigt. Affischer man måste bifoga förklarande text till.

Tydligt budskap saknas, spretigt och kärnfrågorna lämnats. Noll om massövervakningen egentligen. Det står inte ens ”rösta på PP i valet 2014” på afficherna, vilket är lustigt för riksdagsvalsaffischer. Dessutom saknas ÅTERIGEN vår hemsideadress vilket är lustigt för många påtalade att det var felet med materialet som kom ut hösten 2013. Katterna är söta och texterna till affischerna tidvis bra, men som sagt står inte affischerna för sig själva. De är ofta luddiga med konstig text (att färre anställs, vad menas med det?)

Men som sagt det är RIKSDAGSVAL, att man glömt den lilla detaljer RÖSTA PÅ PIRATPARTIET, är smålustigt. Och återkopplingen till alla som la förslag inför riksdagsvalet på olika forum är usel.

Jag och andra har redan levererat kritik. Så här svarade Anna Troberg på kritiken.

God morgon!

Jag har läst vad som skrivits om kampanjen här och tar det med mig. Jag tar också med mig det faktum att kritiken levererats med den ena förolämpningen efter den andra som varken jag eller någon annan ansvarig eller random aktivist som hjälpt till med kampanjen förtjänar helt oavsett vilken subjektiv uppfattning man själv råkar ha om kampanjen.

Jag vet att bland annat Torbjörn efterlyst peka med hela handen-ledarskap, så här kommer det önskade peka med hela handen-ledarskapet:

Kampanjen kommer att presenteras i dag precis som planerat. Den är resultatet av många långa samtal med både aktivister och utomstående pr- och kampanjfolk. I dessa samtal har kaxighet, framtidsvisioner och humor ständigt dykt upp som önskemål. Det har vi tagit till oss. Jag har aldrig någonsin inbillat mig att det hela skulle falla alla i smaken, eftersom det enda som faller alla i smaken är intetsägande mellanmjölk som inte genererar vare sig intresse, media eller röster. Det faktum att ni blir så provocerade tar jag som ett kvitto på att vi tagit fram en kampanj som det finns en god chans att människor kommer att prata med varandra om.

Jag hoppas att ni förmår ställa era egna subjektiva smaklökar åt sidan och vara en aktiv del av valkampanjen. De viktiga politiska frågor vi har att jobba med de kommande månaderna och åren är viktigare än huruvida man gillar affischerna eller ej. Jag har tex aldrig gillat PP:s alarmistiska dystopi-affischer, men jag har satt upp hundratals av dem genom åren för att de politiska frågorna är viktigare än min personliga smak. I PP tror vi på kunskap och erfarenhet. 2014 är den första gången vi har sett till att brainstorma och hämta in feedback både externt och internt, både av random människor och av professionella pr- och kampanjmakare. Självklart blir uttrycket annorlunda, ovant och månne provocerande, men det betyder inte att vi ska fega ur och välja mellanmjölk.

Med detta lämnar jag den här chatten och hänvisar till mejl, eftersom jag generellt inte avhandlar jobb i pm på Facebook.

Mvh, Anna

Partiets ledning och styrelse pratar om ett gäng hemliga konsulter och ”influenser” som hjälpt dem i EU-valet och som hjälpt dem med att ta fram detta.

Jag vill ha namnen på vilka de är, så att partiet aldrig mer anlitar dem!


PS

Jag tror på breddning och kärnfrågor i förening.

Då är det intressant att debatten om USA:s övervakning vuxit sig starkare och starkare sen september förra året. Jag reagerade redan för 10 månader sen att partiet inte var speciellt aktiva i debatten kring NSA och USA:s övervakning. Jag kopplade ihop det med problem i partiet och bristen för förståelse att det behövdes en förvalskampanj. Partiet har legat lågt under EU-kampanjen också, där ACTA och frågor av mer teknisk natur prioriterats mer. Jag lägger märke till att massövervakningen lyser med sin frånvaro i höstens kampanj också.

Ändå äger PP frågan en 2009. Vi kom in i EU-parlamentet mycket tack vare folks oro för massövervakningen. Men vi gör inget av den fråga vi äger. En fråga som mycket lätt kan kopplas till breddningfrågor som försvars och utrikespolitik.

Netclean och kampen mot de homosexuellas rättigheter

Netcleans internetfilter, som säljs för att stoppa barnporren, men som även får användas mot ”pornografi” utgör ett stort hot mot homosexuellas rättigheter över hela världen. Filter mot porr, som Netclean, hotar de mänskliga rättigheterna och är ett hot mot principen om vuxnas fria sexuella samtycke!

Över hela världen är homosexuellas rättigheter hotade. I vårt grannland Ryssland definieras homosexualitet som samhällsfarlig porr nuförtiden. Att vifta med en regnbågsflagga offentligt kan leda till fängelse. Att blogga om homosexuell kärlek kan leda till fängelse. Ryska regeringen säger att de gör detta” för att skydda barnen”.

Internet ger människor en frihet att kommunicera som förtryckare över hela världen ogillar. med jämna mellanrum censureras twitter eller facebook av olika regimer. Fri kommunikation hotar dem. En av de saker förtryckarna vill bli av med är den fria dialogen mellan homosexuella och deras vänner. Ryssland har öppet medgett att internet är ett ”problem”. Det är för fritt. Där kan ju homosexuella diskutera utan myndigheternas kontroll, och det är ett ”hot” eftersom ”vi måste ju tänka på de stackars barnen”…

Netclean

Att då ett svenskt bolag ger ut en mjukvara som hjälper stater, organisationer och företag att censurera nätet är ganska hårresande. Företaget, Netclean, påstår i och för sig att de bara är mot barnporr. Men om man läser vad netclean skriver på sina egna sidor accepterar de censur mot ”porr”.

In order to achieve the main objective, NetClean allow that even non-child pornography is filtered, as long as it is material which in itself is illegal to possess under the country’s law and that the main objective for the installation is to block access to child pornography… The filter must not be used to restrict freedom of expression, nor to prevent the transmission of information which in itself is legal to possess.

Ser ni? Netclean skriver att de inte har nåt emot att ANNAT än barnporr filteraras bort. De accepterar att ”non-child pornography” tas bort ”as long as it is material which in itself is illegal to possess under the country’s law”. De påstår att filtret inte får användas för att begränsa yttrandefriheten men anser INTE att så kallad ”porr” är en del av yttrandefriheten, och därför kan porren censureras.

Svepskälet att censuren måste ha som mål att skydda barnen är obetydlig eftersom ALL censur mot ALL porr hitills i historien gjorts för att skydda barnen. Och även all kamp mot homosexuellas rättigheter har skett för att ”skydda barnen”. OCH har definierat GBTQ som porr.

Vad är ”porr”?

”porr”

Än sen då, tänker väl du och tycker att det nog är bra om din lokala hotellkedja filtrerar bort nuppande män och kvinnor, guppande kvinnobröst och ståndaktiga snoppar…

Problemet är att porr definieras lite olika beroende på tid och plats. Homosexualitet betraktas som olaglig porr som hotar barnen på många platser i världen ännu.

Netclean säljer sin mjukvara över hela världen och på vissa håll i världen ses det som porr att vara för att kvinnor ska köra bil, det kan ses som porr att kvinnor visar sitt hår, utan slöja. Att tala positivt om homosexualitet anses vara porr ännu i många länder och kan leda till stränga fängelsestraff. Fram tills 60-talet ansågs det vara porr och SKADLIG PORR att prata med ungdomar under 21 om homosexualitet. man dömde homosexuella till fängelse för det i Sverige, för inte så länge sen.

Så att Netclean öppet medger att de inte bara kan tänka sig att deras produkt används mot barnporr, utan även porr, är problematiskt.

Turkiet

Det faktum att Turkiet vill köpa Netclean är intressant. Det har debatterats en hel del.

Det har avslöjats i turkisk media att Turkiet vill köpa mjukvara från svenska Netclean för sina behov av blockering av internet. Och då är det inte barnporr de tänker på i första hand. Turkiet har bland annat censurerat twitter eftersom debatten blev för fri där om problemen i Turkiet. De styrande i landet ville inte ha fri debatt. Det har varit en diskussion om detta i SVD nyligen där turkiska demokratiaktivister varnar att Netclean kommer att användas för censur av annat än nätet.

Netclean svarade på SvD att de inte är för censur av nätet, de vill bara rädda barn och blockera barnporr. Tyvärr lär många ha gått på den lögnen.

Turkiet har infört en ser ie lagar mot ”porr” på nätet och att dessa lagar sen använts för att censurera t.ex. kurdiska aktivister och regimkritiker. Att regeringen söker efter bra program för att censurera bort ”illegal porr” på nätet betyder att dessa program kommer att användas även för att tysta andra.

Men man behöver inte veta det för att vara oroad. Det räcker med att veta att Netclean kan användas för att censurera ”porr” i Turkiet.

Det räcker. Netclean borde veta att Turkiet har lagar om att ”skydda barn” från det de definierar som ”porr”. Dvs de vill skydda barn från information om homosexualitet, om att skydda folk från ”oanständigheter” och ”exhibitionism”. Allt från erotik, till kritik av islam, till homosexualitet och transsexualitet omfattas av dessa lagar.

Med dessa lagar som grund har man drivit rättegångar mot bokförläggare. William Burroughs böcker har tex attackerats i Turkiet med ”oanständighetsW” och ”porr”-lagarna som grund på grund av ”attitudes that were permissive to crime by concentrating on the banal, vulgar and weak attributes of humanity”. Dvs Burroughs var homosexuell. Transpersoner och homosexuella har regelbundet genom åren fått se sig attackerade, varje gång med ”oanständighets-lagen” och porren och ”vi måste skydda barnen” som argument.

Som  Free World centre skrev 2010:

The trends outlined above present particular problems for marginalised groups in  Turkey, including ethnic minorities (particularly Kurds) and lesbian, gay, bisexual and  transgender (LGBT) persons, as their right to freedom of expression is often  disproportionally restricted. For example, 151 Kurdish public figures, politicians, and  civil society activists currently stand trial en masse on charges of “violating the unity  of the state” and “abetting terrorism”, which have been widely criticised as aimed at  shutting down the political activities of Kurdish groups. LGBT groups are often  targeted under legal provisions on “public exhibitionism” and “offences against public  morality”, and LGBT publications and websites have often been blocked or targeted  on the false grounds that they contain pornographic material.

Läs det igen. Noga. Fundera sen över vad det betyder att Netclean vill sälja sina filter till turkiet. Läs sen vad netclean skriver:

In order to achieve the main objective, NetClean allow that even non-child pornography is filtered, as long as it is material which in itself is illegal to possess under the country’s law…

De tillåter alltså öppet att Turkiet använder produkten för att censurera porr som anses olaglig av staten. Samtyckande vuxnas sexualitet hotas alltså av denna svenska produkt som i reklamen här i Sverige sägs vara till för att stoppa endast barnporr.

Censur mot ”porr” är problematiskt.

Det där med vad som är porr definieras lite olika i olika länder. Ta t.ex. Facebook som exempel. Facebook definierar ett naket bröst som porr, två kyssande barn är porr, två män som kysser varandra är porr, en halvnaken man som verkar ”bögig” är porr. Listan är lång på sådana inlägg och bilder som Facebook raderat med ursäkten att det är ”porr”.

I Ryssland, Uganda och Iran är all form av propaganda för homosexualitet moraliskt anstötligt och betraktat som porr. Att vifta med en regnbågsflagga offentligt betraktas som porr. Ja att sprida ”homosexuell propaganda” på nätet eller irl betraktas som porr, sån är lagen i Ryssland idag. Andra länder har liknande lagar.

I alla länder som har lagar mot homosexualitet är dessa lagar kopplade till lagar mot pornografi eller ”anstötligt beteende och anstötligt material” och alltid, utan undantag, anser mman att man vill förbjuda för att ”skydda barnen”.

Här är några exempel på detta.

Ryssland

I Ryssland betraktas information om homosexualitet till minderåriga vara oanständig ”porr”:

 “distribution of information that is aimed at the formation among minors of nontraditional sexual attitudes, attractiveness of non- traditional sexual relations, misperceptions of the social equivalence of traditional and non-traditional sexual relations, or enforcing information about non-traditional sexual relations that evokes interest to such relations . .

Homosexualitet kan alltså definieras som illegal porr eller barnporr där.

Uganda

Uganda har en lag mot porr.

Parliament has passed the Anti-Pornography Bill, which seeks to create the offence of pornography which is blamed for sexual crimes against women and children including rape, child molestation and incest.In the Bill, pornography has been defined as any representation, through publication, exhibition, cinematography, indecent show, information technology or by whatever means, of a person engaged in real or stimulated explicit sexual activities or any representation of the sexual parts of a person for primarily sexual excitement.

Denna lag används mot homosexuella men har även lett till att kvinnor hamnat i fängelse för att de burit för korta kjolar.

IHEU considers that the risk of “mob justice” or vigilantism is real and current: an Anti-Pornography law given assent one week previous to the Anti-Homosexuality law prompted attacks on women in clothing that the attackers deemed inappropriate. The Uganda Police Force in this case made a statement clarifying that the law did not “ban miniskirts” and that attacks on women or attempts to strip them of their clothing were themselves criminal assaults. (The press locally and internationally have widely referred to the law as a “miniskirt ban”…)

Homosexualitet och att bära korta kjolar kan alltså definieras som illegal porr eller barnporr där.

Nigeria

Nigeria har lagar mot homosexualitet men också mot ”offence of gross indecency”. Det är ungefär samma sak, bara det att homosexualitet, porr och barnporr är ungefär samma sak för dem.

I Lagos vill man censurera nätet för att stoppa ”offenses of gross indecensy”:

The Governor said the action was informed by the great necessity to promote social health and, more importantly, to protect children from pornography capable of permanently damaging their character. Specifically at the last Children’s Day Celebration at the Police College , Ikeja, Governor Fashola advised children to concentrate their efforts in reading inspiring books instead of browsing or looking at pornography. Following the clamp down, the Governor has empowered the Lagos State Task Force on Environmental and Special Offences to swing into action and arrest and bring to justice anybody displaying, distributing, broadcasting, selling, hawking or in any other way involved in the dissemination of pornographic materials on the streets of Lagos or in any other part of Lagos particularly the bus stops at Oshodi, Pen Cinema, Ojodu, Iyana-Ipaja, Yaba, Ketu, Ojuelegba, Mile 12, Mile 2, Alaba International Market, CMS under-bridge etc. To make this a complete success, the Lagos State Government has called on media houses and Cyber Cafes to refrain from exposing children to pornography. Also the government urges parents and guardians to monitor the kind of materials their children and wards watch on TV and the content of the cellular phones of their children and wards.

I lagboken kan tydligt se hur lagen mot porr är kopplad till lagen mot homosexuella, genom orden ”commit any act of gross indecency”

En bild på extrem porr, som hotar barnen? Ja på vissa håll i världen!

CRIMINAL CODE ACT

Sex acts between men are illegal under the Criminal Code that applies to SouthernNigeria and carry a maximum penalty of 14 years’ imprisonment. Sex acts between women are not mentioned specifically in the code, although it is arguable that the gender-neutral term “person” in Section 214 of the Code includes women. Chapter 21 of that code provides in pertinent part as follows:

Section 214.
Any person who –

(a) has carnal knowledge of any person against the order of nature; or……
(c) permits a male person to have carnal knowledge of him or her against the order of nature;

is guilty of a felony, and is liable to imprisonment for fourteen years.

Section 215.
Any person who attempts to commit any of the offences defined in the last preceding section is guilty of a felony and is liable to imprisonment for seven years. The offender cannot be arrested without a warrant.

Section 217.
Any male person who, whether in public or private, commits any act of gross indecency with another male person, or procures another male person to commit any act of gross indecency with him, or attempts to procure the commission of any such act by any male person with himself or with another male person, whether in public or private, is guilty of a felony and is liable to imprisonment for three years. The offender cannot be arrested without a warrant.

Homosexualitet betraktas som porr och ”anstötligt” och bör censureras, alltså.

Etc…

Så kan jag gå igenom situationen land efter land.

I förtrycket mot homosexuella spelar kampen mot porren en JÄTTEVIKTIG roll. och i vissa länder kan som sagt en regnbågsflagga anses som straffbar porr. ”Tänk på barnen””

Porren spelar därför en viktig roll i homosexuellas medborgarrrättskamp.

International Business Times förklarar det så här:

Web users are defying legal bans on homosexuality to enjoy an array of gay pornography on their computers in countries where same-sex relations are prohibited.

Sex searches compiled by country reveal appetites for gay activity in African countries where homosexuals are stigmatised and hounded by the law.

In Iran, gay porn searches litter the top of the XXX search charts.

Porn searches in some countries revealed startling gaps between public social attitudes and private tastes, according to figures by PornMD.

In Kenya, homosexuality is a crime and an overwhelming 96 percent of Kenyans think it is unacceptable. Yet the second most popular search in the country was ”gay monster cock”.

Nigeria has similar homophobic attitudes woven in to its criminal justice system. However, web users there sought out ”gay South African” on their computers and made it the fourth most popular search.

Förstår ni nu varför flera länder i världen vill ha Netcleans program, som medger filtrering av ”porr”!

Storbritannien

Netclean är väl medvetna om att deras produkter medvetet säljs för att filtrera annat än barnporr. De skriver t.ex. om de nätfilter David Cameron introducerade i Storbritannien 2013. lagen riktades mot porr i allmänhet, och barnporr samt våldsporr i synnerhet.

Prime minister David Cameron is to make a speech today in which he will announce that pornography is to be filtered from UK internet connections by internet service providers (ISPs) unless users explicitly state they wish to receive it.

Cameron will also say that search engine companies have a ”moral duty” to block illegal content, and will announce that members of child protection groups Child Exploitation and Online Protection Centre will be given greater powers to examine file-sharing networks.

”Where there are computers there will also be child abuse content,” said Christian Berg, CEO of child pornography blocking software company NetClean.

”The internet is an extension of our communities and our society. We wouldn’t merely ‘block’ or ‘filter’ this if it was happening in the next neighbourhood, so the degree of resignation and acceptance about content appearing online is unacceptable.

Hur tror ni filterna började användas? Jo, ni gissar rätt. Återigen använde en del det för att stoppa ALLT som hade med homosexualitet att göra. Efterom homosexualitet är anstötlig porr och vi måste skydda barnen, eller hur?!

In the circumstances, to list the legion legitimate sites that were in one way or another blocked would be tedious. So let’s stick with some of the most serious. BT, it transpired, was offering parents the opportunity to bar access to LGBT material — almost certainly direct discrimination — as well as access to social support.

In other words, if you are a child abuser or perpetrator of domestic violence, just go BT — and you can shut off one avenue to support for your victims. The filter is still available — though BT have tactfully amended the marketing description.

Two firms — Trend Micro and Dell — were also found to be selling a tool that permitted explicit blocking of LGBTI content: both, following exposure by GayStarNews, have subsequently amended their product.

Ni ser mönstret.

britterna har en lång tradition av att censurera ”oanständigheter”. Alan Turing dömdes av domstol på 50-talet för kombinationen av homosexualitet, porr, oanständigheter och ”tänk på barnen”. Han förläts av regeringen officiellt 2012 men dilemmat kvarstår.

Landets BDSM-utövare har sedan några år haft stora problem att verka fritt efter en serie domar mot frivillig medgivande sex med sadomasochististiska inslag. (Läs mer på The Spanner trust och i Unfettered.)

Ett av de sätt man försökt stoppa BDSM-utövarna på i Storbritannien är… genom att stoppa porren på nätet. ”Extrem bdsm-porr” är förbjudet. Och vad som är ”extremt” för en person behöver inte vara det för en annan, vilket gör att en hel del sex med samtycke och pornografi på sex med samtycke förbjudits.

Spanner Trust skriver:

BAN ON POSSESSION OF EXTREME PORNOGRAPHY LAW TAKES EFFECT 26 JAN 2009

The Criminal Justice and Immigration Act (CJIA) became law in May 2008.

This law makes it illegal to possess pornographic images which show an act which threatens a person’s life, an act which results, or is likely to result, in serious injury to a person’s anus, breasts or genitals, an act which involves sexual interference with a human corpse, or a person performing an act of intercourse or oral sex with an animal (whether dead or alive).

Det finns exempel på att folk dömts för bilder på smisk och repbondage, allt i enlighet med sektion 63 i lagboken.

Om Netcleans produkter säljs i Storbritannien och hjälper landet att förtrycka BDSM-utövare vet jag inte. men det hade varit intressant att veta. För som sagt medger Netcleans egen pressrelease att:

In order to achieve the main objective, NetClean allow that even non-child pornography is filtered, as long as it is material which in itself is illegal to possess under the country’s law

Turkiet igen!

Att sälja Netclean till Turkiet betyder att företaget vare sig det vill det elle rinte kommer att stötta regimens hets mot homosexuella och transsexuella.

För bara 8 år sen förbjöds Turkietsdå enda tidning för homosexuella med hänvisning till att tidningen var pornografisk.

The Kaos GL Gay and Lesbian Cultural Research and Solidarity Association claim that the latest issue has been confiscated by Ankara 12th Justice Court because it has been deemed “pornographic.”… Judge Tekman Savas Nemli decided on the confiscation and seizure of Kaos GL after Republican Prosecutor Metin Sezgin claimed the content breached “general morality.”

Att Netclean öppet medger att deras produkt får användas mot all porr är djupt beklagligt och farligt.

Därför anser jag att vi bör kräva någon form av filter på Netclean. Hur kan vi se till att netclean ENBART kan användas mot barnporr och inget annat.

Om inte det går att skapa filter som filtrerar netcleans verksamhet anser jag att regeringen bör verka för att alla offentliga myndigheter i Sverige omedelbart bojkotta Netclean. netclean hotar homosexuellas rättigheter i Turkiet. Och Netclean hotar homosexuellas och transsexuellas rättigheter över hela världen!

***

 Läs även vad Amelia Andersdotter skriver om att  filter inte är rätt lösning på problemet med våld mot barn heller. Och glöm inte att stötta Piratpartiet!

Kasta ut hatarna ur partiet!

Just nu har Piratpartiet en intern kris på grund av EU-valet. Då kan det vara passande att börja rensa upp i partiet också.

Piratpartiet har en grund som är fantastiskt fin. Grundtankarna om delad kultur och nätets möjligheter kombinerat med att vi är mot rasism, homofobi och sexism och för att skydda människors personliga integritet och rättigheter är underbara. (jag skrev om dem igår.) Men nån sorts pseudoliberalism där man tror att vi måste tolerera alla åsikter har plågat partiet sen dag ett.

Nu är det dags att göra upp med de galenskaperna.

Precis som PP inte skulle tolerera debattörer på våra forum att sprida ha mot piratpartister, tex skriva att alla piratpartister vill förtrycka människor, på samma sätt borde vi hantera rasister, sexister och homofober.

piratmem

Rasism och sexism

Jag kikade på den interna debatten på forumet. Tänk er att det dröjde till 2010 innan partiet insåg att grundsatserna i PP:s principprogram faktiskt innebär att vi är uttalat antirasistiska, och mot homofobi, sexism och funkofobi.

här lät det då man pratade om att föra in att vi är mot rasism i vårt program, 2008:

‘ För att kunna enas som rörelse tar vi inte ställning i andra politiska frågor som inte har samband med de principer vi här deklarerat. Vi förenar oss kring värnet om rätten till ett privatliv och kritiken av upphovsrätt och patent.´

Personligen tycker jag att Piratpartiet ska hålla sig till kärnfrågorna enligt ovan.

Och 2006:

Det är just det som är dilemmat, av princip så uttalar vi oss inte i frågor andra än de tre som finns i vårt program, men på samma gång att inte deltaga i saker som mot rasism till exempel gör tyvärr (ur ren PR synpunkt) att gemene man lätt tror att man då är för rasism by default.

och

Nej, vi tar inte ställningstagande. Bara för att man inte är närvarande och demonstrerar betyder det inte automatiskt att vi är för eller emot rasism. En närvaro av piratpartiet visar aktivt att vi är mot rasism. Då vi inte ska ta ställning till något av dessa frågor behöver vi inte vara representerade.

Eller som flera av debattörerna sa: ”vi är självklart mot rasism men kan inte säga det”.

Vad det ledde till vet vi. Partiet plågades länge av en Sd-vänlig falang som det finns rester kvar av ännu. Under lång tid härjade rasister och nazister i våra forum på ett sätt som fick antirasister att vända i dörren. Exakt som en debattör sa 2006. Om man inte uttalat är mot något så vidrigt som rasism, blir man för det i allas ögon. Och det var inte bättre av att man kunde se rasister på våra interna forum.

Sexism

Vår ovilja att öppet ta ställning för människorätten ledde också till en ohejdad sexism so främst yttrade sig i att antifeminister kunnat härja ganska fritt på våra forum. Anna har infört en stenhård policy mot sexism men den måste följas upp av en stenhård forumpolicy, där man inte accepterar hat och hot längre. Inte ens i förtäckt form.

Ska partiets feminister tåla generaliserande hat som går ut på att de är omänskliga manshatare som vill förtrycka folk? Det tycker inte jag!

Att läsa debatter kring vår kvinnosyn är sorglig läsning.

Först ut Jeppelin: http://jeppelin.se/?p=970

Nå, valet 2014 kommer att saboteras för Piratpartiet av folk som blir bananer av att se ordet feminism i tryck. Det kommer inte att spela någon roll att piratpartiet antagit grundprincipen att alla människor har lika rättigheter, och att feminism har samma mål. Det kommer inte heller spela någon roll att det uttrycks sansade,intelligenta och oomkullrunkeliga resonemang som bevisar trollen fel.

Det kommer heller inte spela någon roll att de feminismofobiska personerna förmodligen är rätt få, det som spelar roll är nivån på engagemanget. Om man blir heligt upprörd av att läsa på Anna Trobergs blogg att “Vi ska vara ett inkluderande parti, inte ett exkluderande parti. Vi måste hitta sätt att få människor att känna sig välkomna oavsett vilket kön de råkar ha.”, så är engagemanget på en sådan nivå att man kommer att kämpa ända in i döden för att bevisa att man har rätt i att Anna nog närmade sig något feminist-aktigt, att Piratpartiet kommer att anta en ideologi som inte utesluter feminister och att PP ansluter sig till Feministiskt Initiativ (som för övrigt dödar som antifeminister och dricker deras blod). Mot en sådan drivkraft har inte någon som bara tycker att vi väl kan ge varandra lika bra möjligheter allihop inte en chans.

Som denna: http://www.expressen.se/ledare/johannes-forssberg-var-ar-brudarna/

Eller…

Jag har tröttnat på att höra berättelserna om bra människor som lämnar partiet på grund av det ofta unkna debattklimatet.

Nu senast förklarade en god väninna till mig, som egentligen är 110% pirat, att hon inte vill debattera på PP:s hemsida längre. Det är för mycket fördomar om kvinnor och personer med funktionsnedsättningar där. PP låter för mycket som Sd, skrev hon.Och jag tänker på alla mina vänner jag försökt få med till PP som vänt i dörren. Bra aktivister, 110% pirater men som inte bara har nätfrågor i hjärnan utan som engagerar sig mot sexism och rasism och homofobi också. jag tänker på alla jag sett i forumen som blivit ledsna, som lämnat forumet, som lämnat partiet. Jag tänker på berättelserna från fina pirater som fått nog.Grattis PP, vi förlorade de fina aktivisterna och behöll de råa sexisterna!

Nu har jag faktiskt fått nog. Nån jävla ordning ska det vara i ett part. Ett Pp där en massa sexister, smygrasister och smyghomofober och folk med fördomar har inget existensberättigande och kan inte bidra med nåt gott till samhället ändå. Så ta tillfället i akt nu och kasta ut rövhålen.

Om nån blir arg, så just fine. Blir nån grundare eller namnkunnig pirat arg, gnäller på ”hot mot yttrandefriheten”, och vill lämna partiet, så just fine, bye bye! Det finns inga heliga kor längre. kasta ut hatarna, kort och gott och stäng och radera diskussionerna där sexister och andra hatare sprider sitt hat på våra forum!

PS

Nej om man inte vill ska man givetvis inte behöva kalla sig feminist. Men att kasta skit på alla feminister är nåt helt annat och oacceptabelt. Nån respekt får man allt ha för andra människor.

Piratpartiet står på två ben

Just nu pågår en debatt i Piratpartiet om breddningen. Det finns två falanger som står mot varandra.

Den ena vill lägga stort fokus på breddningen och tycker ofta fokus ligger för mycket på nätfrågor. Den andra vill fokusera på ”kärnfrågorna”, det vill säga nätet, och tycker ofta att det blir för mycket fokus på andra frågor.

Men de båda grupperna står inte mot varandra. De flesta som är för breddningen vill inte överge kärnfrågorna och de flesta som är för fokus på kärnfrågor vill inte utesluta en breddning.

Det är i själva verket så att piratpartiet inte kan fungera utan breddning eller fokus på kärnfrågorna.

Piratpartiet är uppbyggt på två ben. Det ena benet är den nya tekniken, nätet och digitaliseringen. Det andra benet är människorrätten och försvaret för människans personliga integritet. redan från dag ett har dessa två delar av partiets principer varit tydliga.

Ben ett: nätet

Som vi skriver i vårt gällande principprogram:

Vi lever i en tid som är unik i mänsklighetens historia. Aldrig tidigare har så många haft möjlighet att kommunicera så lätt med varandra. Aldrig tidigare har så många haft tillgång till så mycket kunskap. Aldrig tidigare har spridande av information bidragit till så många så snabba tekniska, kulturella och ekonomiska framsteg, och dessutom öppnat nya förutsättningar och möjligheter för delaktighet och demokrati.

Detta är resultatet av en teknisk utveckling som sätter mänskliga relationer i centrum. Medan tidigare tekniska landvinningar krympt de fysiska avstånden mellan människor har den moderna informationstekniken stärkt de sociala och emotionella banden människor emellan över såväl geografiska som sociala avstånd och gränser.

Detta är ena benet. Tron på framtiden, på den nya tekniken, på internet och digitaliseringen. Vi tror att demokratin kommer att gynnas av detta. En del av oss drömmer om att utveckla en sorts demokrati 2.0 genom den nya tekniken och filosofin kring det.

Men detta är inte nog. Även Carl Bildt, CIA och FRA skulle hålla med om ovanstående citat. Tron på nätet gör inte Piratpartiet till det parti det är. Det behövs att vi definierar VILKEN sorts kommunikation och VILKEN politik för informationsteknologin vi tänker på.

Ben två: mänskliga rättigheter och personliga integriteten

Det som gör att vi skiljer oss är att vi tror på människan. På den mänskliga personliga integriteten.  Att vi sätter människovärdet först. Staten är bara en hjälp för människor som individer och kollektiv att utvecklas och vara fria och att kunna leva. Vi tror inte på en stat som kontrollerar och övervakar oss eller som alltför klåfingrigt vill ingripa i våra liv. Inte heller gillar vi att storföretag kontrollerar och ingriper i våra liv. Internet är gränslöst så vi ror på en ganska gränslös värld, där folk kan förflytta sig fritt och information kan flytta sig fritt och där människor kan vara sig själva. Så här står det i progammet.

Piratpartiet anser att fri kommunikation och rätten till privatliv är viktiga grundpelare för demokratin och att varje människas integritet och privatliv måste värnas…

Piratpartiet tror på alla människors lika värde och att alla människor därför ska ha samma rättigheter. Det betyder att vi inte villkorar friheter, rättigheter och möjligheter utifrån exempelvis etnicitet, funktionshinder, härkomst, kön, religion, politisk åskådning eller sexuell läggning. Alla individer ska behandlas lika, åtnjuta likhet inför lagen och ha samma rätt att påverka samhällsutvecklingen. Samhället ska sträva efter att ge alla människor samma möjligheter att göra sin röst hörd och delta i samhällslivet. Ju fler som deltar, desto starkare blir demokratin.

Piratpartiet tror på mångfald och inkludering. Alla vi människor mår bra av att så många människor som möjligt, med olika erfarenheter och tankar, är med och bygger det samhälle vi lever i.

Poängen är att båda delarna måste finnas med för att Piratpartiet ska bli det det är. Och den andra delen visar att vi är så mycket mer än bara nätfrågor och informationsteknologi. Varhelst en människa förtrycks på denna planet bör vi vara för att be förtryckarna dra åt helvete!

Sedan 2006

Så här såg piratpartiets hemsida ut i juli 2006.

PP

Piratpartiets fokus var informationsteknologin och nätfrågorna och detta genom delad kultur och begreppet fri kunskap. men redan då fanns det skyddade privatlivet som en del av våra grundtankar.

Om man läser det första principprogrammet blir det tydligt:

Piratpartiets värdegrund bygger på tre grundläggande värderingar; att den personliga integriteten måste skyddas, att kulturen måste släppas fri och att patent och privata monopol är skadliga för samhället.

Vi befinner oss i ett kontrollsamhälle där praktiskt taget alla registreras och övervakas. Det är inte förenligt med ett modernt rättssamhälle att alla medborgare utsätts för övervakning och därmed behandlas som misstänkta för brott. Demokratin förutsätter ett starkt skydd för den personliga integriteten…

Värnet om den enskildes privatliv är lagfäst i Sveriges grundlag. Ur denna grundläggande rätt springer flera andra viktiga mänskliga rättigheter som yttrande och åsiktsfrihet, informationsfrihet, rätten till kultur och rätten till personlig utveckling. Alla försök från den offentliga maktens sida att inskränka dessa rättigheter måste ifrågasättas och mötas av ett kraftfullt motstånd.

Alla maktmedel, system och metoder som staten kan använda gentemot sina invånare måste befinna sig under ständig omprövning och granskning av folkvalda företrädare. När staten övervakar invånare som inte är misstänkta för brott utgör det en kränkning av den enskildes privatliv på ett i grunden oacceptabelt sätt. Varje medborgare skall tillförsäkras den anonymitetsrätt som idag förutsätts i grundlagen och den enskildes rätt att bestämma över sina egna personuppgifter måste stärkas…

Så här sammanfattas programmet.

Sammanfattning

Vi vill värna den enskilde medborgarens privatliv och grundläggande mänskliga rättigheter. När staten rutinmässigt övervakar och registrerar sina medborgares kommunikation leder det till maktmissbruk, ofrihet och rättsosäkerhet. Vi kräver en korrigering av dessa missförhållanden. Vi kräver rättvisa, frihet och demokrati åt medborgarna.

Dagens immaterialrätt leder till skadliga monopol, att viktiga demokratiska grundvärden får lida, och att nyskapande av kultur och kunskap hindras från att nå medborgarna. Vi kräver en folkligt förankrad immaterialrätt som skall berika enskilda människors liv, möjliggöra ett sunt företagarklimat, skapa en allemansrätt för kunskap och kultur, och därmed gynna hela samhällets utveckling.

principprogram 3.1

Principprogrammet utvecklades med tiden. Så här ser version 3.1 ut (3.2 har ni här):

Värnet om den enskildes privatliv är lagfäst i Sveriges grundlag. Ur denna grundläggande rätt springer flera andra viktiga mänskliga rättigheter som yttrande och åsiktsfrihet, informationsfrihet, rätten till kultur och rätten till personlig utveckling. Alla försök från den offentliga maktens sida att inskränka dessa rättigheter måste ifrågasättas och mötas av ett kraftfullt motstånd.

Alla maktmedel, system och metoder som staten kan använda gentemot sina invånare måste befinna sig under ständig omprövning och granskning av folkvalda företrädare. När staten övervakar invånare som inte är misstänkta för brott utgör det en kränkning av den enskildes privatliv på ett i grunden oacceptabelt sätt. Varje medborgare skall tillförsäkras den anonymitetsrätt som idag förutsätts i grundlagen och den enskildes rätt att bestämma över sina egna personuppgifter måste stärkas.

Staten ska respektera grundlagen även i praktiken. Respekt för medborgarna och deras integritet skall innebära att principer som tortyrförbud, lagstiftningsintegritet, rättssäkerhet, budbärarimmunitet och korrespondenshemlighet är okompromissbara. Piratpartiet skall och kommer att agera för att exponera och fälla en regering som partiet anser inte lever upp till den respekt för människorätt som man ska kunna förvänta sig av en västerländsk demokrati…

Vi vill värna den enskilde medborgarens privatliv och grundläggande mänskliga rättigheter. När staten rutinmässigt övervakar och registrerar sina medborgares kommunikation leder det till maktmissbruk, ofrihet och rättsosäkerhet. Vi kräver en korrigering av dessa missförhållanden. Vi kräver rättvisa, frihet och demokrati åt medborgarna.

Breddningens början: rasismen

Med skrivelser som dessa är det inte konstigt att Piratpartiet blivit ett starkt antirasistisk parti. Men vägen dithän har inte varit rak.

Även om det kan tyckas att skrivelserna är tydliga i de första principrogrammen, var breddningen kontroversiell. Det stod inget om vad i anser om homofobi eller rasism eller sexism i de första principprogrammen. Inte i det som gällde vid EU-valet 2009. Detta trots att det tydligt står att vi tror på människan och skyddar hennes integritet, oavsett vem det är, mot alla former av förtryck. Detta för att en del ansåg att det störde partiets ideologi att ta ställning mot t.ex. rasism.

Poängen är att det ändå fanns där, men oskrivet. Det fanns i formuleringarna om individens rättigheter på nätet. Det är självklart. Att bara ta ställning för frihet på nätet och strunta i förtryck utanför nätet är inte hållbart i längden. Det kom fram tydligare inför valet 2010 då skrev vi:

Staten skall respektera grundlagen även i praktiken. Respekt för medborgarna och deras integritet skall innebära att principer som tortyrförbud, lagstiftningsintegritet, rättssäkerhet, budbärarimmunitet och korrespondenshemlighet är okompromissbara. Mänskliga rättigheter gäller alla människor, och det är en demokratis skyldighet att aldrig medverka till att stävja demokratiseringsprocesser i utlandet. Piratpartiet skall, och kommer att, agera för att exponera och fälla en regering som partiet anser inte lever upp till den respekt för människorätt som man skall kunna förvänta sig av en västerländsk demokrati. Vi anser också att en sådan respekt aldrig ska villkoras, exempelvis baserat på härkomst, etnicitet, religion, kön, handikapp, ålder, sexuell läggning eller politisk åskådning.

Breddningen

Breddningen har gradvis pågått sen 2006. Anledningen till att breddningen behövs är att vi redan från början var tvungna att definiera VILKET sorts internet och VILKET nätfrihet vi vill ha. Och därmed var vi tvungna att föra in principer om individens rättigheter, om privatpersoners integritet.

Att det tog 4 år för partiet att formulera att vi inte tolererar rasim och homofobi eller sexism på nätet eller irl, kan kännas lite smålöjligt, eller hur?! Allt står ju ändå där i det första principprogrammet, men med andra ord.

Formuleringarna i det första principprogrammet gjorde inte vårt budskap svagare, tvärtom: starkare. På samma ätt kan breddningen inte skada partiet.

Däremot skadas vi om vi glömmer vår grund och vårt fokus i nätfrågorna, den delade kulturen och den fria kunskapen. Och vi skadas och förlorar möjligheten att föra en bra nätpolitik och kulturpolitik om vi tappar breddningen och fokuset på människans unika fri- och rättigheter. Om vi tappar fokus på den personliga integriteten.

Piratpartiets valförlust 2

Vill man förstå varför mitt parti, Piratpartiet, åkte ur EU-parlamentet kan man se på dessa två exempel på hur vi hanterade media i valet.

Dels utfrågningen av Christian Engström på SVT. Dels Amelia Andersdotter i Malmö.

Piratpartiet är ett parti med en fantastisk potential att bli stort. Det kan bli ett parti som tar strid mot EU:s galna asylpolitik, för demokrati, mot alla former av rasism, fördomar och förtryck. Mot statlig kontroll och övervakning. Det finns redan massor i partiets grundideer och i det utvidgade partiprogrammet som är så stort.

Men partiets företrädare tänker ofta smått. Tyvärr. Vi hade två ledamoter i Bryssel som gjorde ett jättebra arbete med att slåss mot försök att inskränka friheten på nätet. Tyvärr gick de in i valrörelsen med inställningen att PP är ett enfrågeparti. Styrelsen gjorde sitt för att befästa det när de, och senare även partiets medlemsmöte, förra året bestämde att de smala nätfrågorna skulle bli våra huvudfrågor i EU-valet.

Ska Piratpartiet ha någon chans i framtiden måste vi förstå varför de två länkarna visar en politisk och medial katastrof.

Breddning

Man kan se hur de båda kandidaterna reagerade då andra frågor än nätfrågorna avhandlades.

För det första. De beskriver PP som partiet som slåss mot övervakning på NÄTET och för friheten PÅ NÄTET (som om vi inte bryr oss om förtryck irl).

När möjligheter att visa bredd dyker upp reagerar de lustigt.

Amelia reagerar genom att få nån raseriattack mot de andra politikerna och påstår felaktigt att asylpolitik inte är nåt som avhandlas i EU. PP har ett bra asylpolitiskt och migrationspolitiskt program och Amelia hade kunnat presentera det, men valde att framstå som okunnig, varför?

Christian reagerar inte nämnvärt mot beskrivningen av PP som ett enfrågeparti. Han skämtar lute om att vi nog har åsikter i 3-4 andra ämnen också. Han får frågor om klimatpolitiken (där PP HAR en hel del att säga) och påstår att vi inte har någon politik där. Men snusen och att vara mot kvotering är visst sådant vi ”råkar” ha åsikt om. Han säger sen att han inte vet om vi råkar ha åsikter i något annat än snus- och nätfrågor.

Men jisses!

Ursäkta mina ord men jag har suttit nu på morgonen och undrar om jag av misstag har gått med i den där danskens clownparti. Ni vet den där clownen som för 15 år sen lovade mer medvind för Danmarks cyklister och gratis clownnäsor på dagis, och kom in i kommunfullmäktige på den smala politiken.

Nu är det dags att visa att Piratpartiet är större än så här.