Är katastrof ett opassande uttryck?

Att lämna ett parti är en lång process. men till slut får droppen bägaren att rinna över. Det som fick mig att gå just nu är diskussionerna jag haft på partiets nya forum.

Jag gick bl.a i taket på att Emma (”opassande”) med ledningens stöd OEMOTSAGT kritiserade mig för att använda ordet katastrof. Hon tyckte det var ohyfsat att jag använde katastrof som beskrivning på vårt EU-val och riksdagsval. Så mycket att hon skapade en tråd om det som hon spred på Facebook.

Vi hade målet att få in 2-3 EU-parlamentariker och att komma in i riksdagen. Vi kastades ur EU-parlamentet och fick 0,4% i riksdagsvalet. Katastrof eller inte?

Samma Emma har tidigare sagt att vårt mål med riksdagvalet var 1% och antydde lite lagom peppande att vi klarade oss ganska hyfsat.

Dessutom sa Emma i forumet att hon inte hade koll på att de flesta pirater hänger på facebook och debatterar där. Det var ett svar på frågan om kattkampanjens alla problem.

Anna tyckte för vrigt att det hade varit bättre om partiets val av tema för valkampanjen inte hade kritiserats öppet då det offentliggjordes.

Och flera styrelseledmoter tyckte att partiets tudelning och splittring inte var så farlig. Dessutom hade man TYDLIGT berättat i mars att partiet var splittrat (!). Protokollet från styrelsemötet visade inga tecken på att man ens diskuterat tudelningen av partiet på styrelsemötet i mars. Men två rader i en bilaga till protokollet sa att mailkontakten brutit ihop mellan ledning och parlamentariker men att man hade fixat kommunikationen på andra sätt.

Jag ställde tre nyckelfrågor som är tre av de PP måste debattera. Hur kom det sig att ledning och styrelse och parlamentariker (och andra som Emma) ansåg att vi kunde köra EU-valkampanj utan forum (interkommunikation), utan förvalskampanj och med tudelat parti?

Annons

Partilös pirat

Är partilös pirat från och med idag.

—————

När ett parti som siktar på riksdagen och på att MINST behålla två platser i EU-valet inte klarar detta, åker ur EU-parlamentet och får 0,4%. Då är det katastrof. När partiets ledning och styrelse helt saknar förmåga att diskutera detta och kollektivt försöker skyla över problemen, då är det mer än katastrof.

Dilemmat är att det bara verkar finnas ett sätt att rädda partiet: att behålla delar av ledning och styrelse. Men ledningen har skött partiet så illa att vi fick 0,4% och åkte ur parlamentet.

Jag har lämnat Piratpartiet. Partiet har blivit en tidstjuv.

Ni som vill reformera partiet till att bli ett aktivistparti med VISIONER och samtidigt vill hålla sexism och hatare stången har mitt . Det är så många pirater jag tycker så bra om och jag kommer aldrig att sluta kalla mig pirat. Men nu är jag partilös pirat!

Så får vi se om och när jag hamnar i ett annat parti igen.

Vad Normaldemokraterna har att lära Piratpartiet

Ja det finns nåt som heter Normaldemokraterna i Sverige idag. Ett parti som startats av personer som är trötta på exkludering av personer med funktionsnedsättningar och trötta på nedskärningar i de sociala skyddsnäten.

Det bubblar i funktionshindersrörelsen.

Vi får aldrig glömma att den är för oss vad Martin Luther King var för USA. En medborgarrättsrörelse som kämpat från nästan noll och vunnit många strider för mänskliga rättigheter. Så sen som på 60talet hade tex personer med fysiska funktionsnedsättningar inte rösträtt eller rätt att gå i skola. Sverige har förändrats mycket sen dess.

Därför bör man noga kolla vad som sker i funktionshindersrörelsen. Det finns ett intressant RÄTTIGHETSTÄNKANDE där nu som jag inspireras mycket av. En idé att alla människor måste ha en MÖJLIGHET att utöva sina mänskliga rättigheter. Samhället måste vara så utformat, med sociala skyddsnät, samhällsplanering (tillgänglighet) och vård och omsorg att det blir ett stöd för alla, även de sjuka, de med funktionsnedsättningar, de med depressioner eller de arbetslösa eller nyanlända. Kort sagt alla.

Ska vi kunna stoppa Sverigedemokraterna är jag övertygad om att detta rättighetstänkande kan spela en viktig roll. värtemot myterna röstar de flesta inte på Sd för att Sd är rasister. De röstar på Sd för att de är oroade över framtiden, upplever kris och upplever att politiker och media inte ser eller hör dem.

Jag gillar initiativet Medborgargolv som just har ett sånt rättighetstänkande. De pratar om sådant som medborgarlön men sätter det som underordnat den övergripande idén om allas lika MÖJLIGHET att utöva sina mänskliga rättigheer, i hela samhället.

Det finns ett parti också, Normaldemokraterna. man kan se samma rättighetstänkande hos dem. Det normala är at folk inte passar in i normen. Därför måste samhället anpassas så att alla får lika MÖJLIGHETER, oavsett olikheter i funktionshinder: eller socioekonomiska faktorer.

Enligt ordboken är normal en beskrivning av en organism eller mekanism som inte är avvikande, rörande någon, flera eller alla egenskaper. Applicerar man den definitionen på människor märker man snart att ingen är normal. Alla är avvikande någonstans. Unika som snöstjärnor. Trots att vi alla är medvetna om dessa skillnader, och faktiskt hyllar dem i många sammanhang, så finns det grupper i samhället som oftare än andra stängs ute på grund av sin unicitet. Olika typer av funktionsvariationer bedöms t.ex ofta som ett för stort avsteg från normen, istället för att mer korrekt uppfattas som ytterligare en komponent i det verkligt normala. Nämligen allas individuella särart.

Normaldemokraterna strävar efter att ge människor med funktionsvariationer fullt spelrum att vara dem de är. Att vara normala, unika människor som vem som helst. För att uppnå våra mål krävs ett antal stora förändringar. Vi måste bygga ett samhälle som är tillgängligt för alla. Vi måste ge dem som behöver tillgång till assistans. Vi måste bemöta alla lika och som individer. Inte som en namn och ansiktslös del av en grupp. Där har du grunderna vi bygger vår politik på. Vill du läsa hela manifestet så hittar du det här.

Håll noga öga på denna form av tänkande. Det är framtiden!

Vi i Piratpartiet har mycket att lära av detta tänkande. istället för att börja underifrån med att välja sakfrågor kan vi börja ovanifrån med de mänskliga rättigheterna och allas lika möjligheter, och sådana centrala frågor som människors rätt till personlig integritet och kunskap.

Bygg ett TRANSPARENT transparensparti

En del menar att vi inte behöver ”älta” misstagen som begåtts inför 2014 års val.Att det kan skada partiet med för mycket debatt. Som om valet står mellan en shitstorm (som kommer att riktas mot Anna Troberg) och att inte debattera utan blicka framåt.

Bristen på transparens i partiet är ett av de stora problemen vi har. Därför är jag helt mot att undvika debatt om gångna misstag och misstag under valet 2014 nu. Debatten behövs

Ju mer jag får veta om valet 2014 och 2010 ju mer tar jag mig för pannan i ett FACEPALM. Jag inser att så mycket skett i partiet som en vanlig dödlig medlem inte kunnat ha insyn i. Jag har vetat lite mer, och anat lite, men inte ens jag, en aktivt snokande medlem som VELAT kommunicera, har vad partiets ledning, styrelse och ledamoter i EU-parlamentet pysslat med.

PP är Sveriges minst transparenta parti i många avseenden. Inget annat parti skulle kunna delas i två delar som motarbetar varandra under valrörelsen utan att det läcker ut. I PP gick det. De flesta i partiet visste inte om det.

Och vad ansåg ledningens ”hemliga rådgivare” om saken? De verkar ju inte ha varit mycket att hänga i julgranen.

Varför är det så?

Det var inbördeskrig i partiet. Men förhållandevis lite om inbördeskriget läckte ut till andra. Valet hade varit en katastrof, vår MEP Christian och vår blivande MEP Ameila bojkottade riksdagsvalet, men det diskuterades inte öppet varken före eller efter valet. Sjökorten var en katastrof men diskuterades inte grundläggande före eller efter valet. Alla lustiga debatter, tex minns ni att frågan om partiets interna val av operativsystem var den hetaste frågan våren 2009? Mer än i shitstormen, dvs…

”Vi ska inte blicka bakåt så mycket låt oss blicka framåt” fick jag som svar då jag efter valet 2010 försökte prata med några i PP om valet.

Ju mer jag studerar PP.s historia ju mer tror jag svärmtänkandet är en del av problemet vi har.

Jag har redan skrivit om Rick falkvinges bok om svärmtänkandet. Boken har vissa problem. Dels beskrivs svärmen som framåtblickande (på typiskt fundamentalistiskt NLP -sätt anses det negativt att blicka bakåt för mycket, inklusive att prata om gångna problem), dels som automatisk (processer sker per automatik) och dels saknas mekanismer för ledning och medlemmar att föra fram problem inom svärmen.

Det är ABC i organisationsutveckling att dessa tre beståndsdelar leder till bristande transparens. Att inte blicka bakåt medför att man… inte diskuterar igenom det som skett bakåt. Att tro överbetona automatiska processer gör att man tror att automatiska processer, inte mänskliga ingripanden, kommer att lösa problemen i svärmen. Och att det saknas mekanimen för att synliggöra och räta till problem gör att problem inte belyses.

Ju mer jag läser ricks bok, Ju mer övertygad blir jag att vi måste skapa ett svärmtänkande som är mindre baserat på gottköpsvarianten av NLP. NLP utan att man medvetandegör gångna misstag och felaktiga beteende- och tankemönster brukar leda till att man upprepar gångna misstag och mönster, hur mycket man än vill inbilla sig att man ändrat mönsterna.

Men men. Det är kanske en överkursdiskussion. Jag tror att få läsare ens vet vad NLP är eller hur Ricks svärmtänk ser ut.

Bygga transparens

Poängen är att det har kommit in folk i partiet med en bra förståelse av hur man bygger rörelser. Låt oss använda det för att utveckla partiets kunskap om massorganisering av svärmar.

Med andra ord. Vi måste bygga ett transparent parti.

Vi kan inte bara blicka framåt och bygga partiet från scratch. Vi måste veta vad vi gjort fel och välja nya strategier. Det vi kan börja med är att få transparens i partiet. Ett parti som kräver transparens måste också kunna uppvisa nån form av transparens. Och misstagen som begåtts MÅSTE debatteras.

Endast i solen spricker trollen…

Att kasta ut Anna Troberg eller byta ut hela ledningen löser inget. Det vi måste göra är att byta metod och tänkande.
PS

Men lite sorgligt är det att jag skriver detta men känner att jag inte riktigt vågar posta detta i PP:s officiella forum. Partiet är inte redo för transparens och debatt om metod och misstag.

Efter valet: Bygg Piratpartiet 2,0!

Hur det gick i valet vet vi inte helt klart än. Det har troligen gått relativt sett ganska hyfsat lokalt på sina håll, men nationellt var supervalåret 2014 inte bra. Vi åkte ur EU-parlamentet och lyckades inte komma in i riksdagen.

Men en sak vet vi: piratpartiet behövs! De etablerade partierna förmår inte stoppa Sverigedemokraterna som växer vidare på grund av politikernas oförmåga att lösa problemen, och att göra så medborgare känner sig sedda och hörda.

Vad behöver vi göra nu? Jo, vi behöver bygga ett PARTI!

För att göra det har jag skrivit ner mina ideer. Det handlar dels om konkreta förslag om vad som behöver göras, och de viktigaste sakerna vi måste börja rota i för att veta hur vi ska gå vidare.

Vad bör göras?

1) Det kommer att pratas mycket om breddningen kontra kärnfrågorna efter valet. En del kommer att säga att PP drivit breddningen för mycket. Valet 2010 var en katastrof, PP var partiet som var så ensidigt, smalt och nördigt att folk skrattade åt oss, lösningen är inte att bli supersmala igen, utan att förena kärnämnen och breddning.

Jag har också upplevt att delar av kärnfrågorna hamnat i skymundan. Snowdenavslöjandena har partiet ännu inte gjort något stor av, ett år efter de kom. Vår utmaning blir att bättre lyfta fram kärnämnena OCH breddningen, och visa att de hör ihop.

2) För att göra detta behöver vi prata ideologi. Vi har gott om tid på oss att fylla partiprogrammet med mer detaljer. Låt oss ägna det närmaste året åt ideologi. Vad är piratideologin. Utifrån det kan vi bredda partiet ännu mer.

3) Parallellt med ideologi behöver vi prata aktivism. 2013 och 2014 har visat oss två saker. Dels att vi behöver lära oss kampanja, outreach. Och dels att vi börjat lära oss det.

4) Höstkampanjer riktade mot universiteten för att öka basen av aktivister i partiet och aktiviteter för att fortsätta bygga upp lokalavdelningarna bör stå i fokus.

5) Görs inte detta spontant, MÅSTE ledningen ta initiativ till detta,

6) Vi måste lösa våra interna kommunikationsproblem. Dvs se över hur vi bygger ett forum, alternativt tänka till om våra FB-forum så de funkar mer som PP:s riktiga forum. Vi måste fortsätta arbetet att befria PP från sexism, rasism, homofobi och foliehattar.

7) När det gäller debatten om vad som gick snett 2014 vill jag först och främst betona att jag INTE vill byta partiledare. Anna Troberg har gjort många misstag men hon har drivit på breddningen, börjat arbetet att hålla rent från hat i våra forum och nu i sommar har det börjat byggas en aktivism i partiet. Jag vill inte bli av med Anna, jag vill bygga Piratpartiet 2,0!

Däremot behöver vi representanter för aktivismen som vuxit fram i vår styrelse och ledning. Och partiet måste lyssna på de personer som varnade för att partiet var på väg åt fel håll. De varnade 2013 och är värdefulla för partiet, inte gnällkärringar.

8) Vi behöver se över vår situation för internkommunikation (forumsfrågan).

9) Det finns några saker vi måste debattera och där transparens krävs. Om det handlar resten av mitt inlägg.

Vad gick fel?

På något sätt gick vi in i valrörelsen i början av 2014 utan att ha haft en medvetet satsning på att bygga lokalföreningar, utan att ha haft en förvalkampanj för att rekrytera nya aktivister, och med ett parti som var delar i två delar som inte kommunicerade.

Ja två delar. EU-parlamentarikerna drev sin kampanj och styrelsen sin och de kommunicerade knappt. Jag har frågat runt och läst vad Ameila Andersdotter skrivit om saken och är inte imponerad av varken styrelse, ledning eller parlamentarikerna.

Vad som hände vet jag inte helt ännu, men det VERKAR som om EU-parlamentarikerna nån gång mot slutet av 2013 beslöt att köra ett eget race, hyrde Erik Lakomaa, men utan koordinering med styrelsen. Och styrelsen lät detta ske. Motivet skulle vara att ”inget hände”, att man ville se ACTION! Välment, men sättet de gjorde det på var åt helskotta snurrigt. Bara tanken att göra detta utan koordinering med styrelsen är oerhörd!

Hur som helst gick både Ameila och Christian ut i en kampanj som lät exakt som 2010. Det var nät, nät nät. När Christian utfrågades i TV ljög han och påstod att PP inte har nån energipolitik. Han fick frågan om vi hade åsikter i annat än snus och nätfrågor och sa att ”vi råkar nog ha åsikter om fyra – fem andra saker”. Han definierade PP som de som är för integritet PÅ NÄTET. PÅ NÄTET, inte i alla frågor.

Tack och lov var programledarna totalt inkompetent. Hade de läst partiprogrammet hade de MOSAT Christian och partiet den kvällen.

Amelia skickade ut ett utskick till alla medlemmar, Supernördiga detaljskrifter om nätdetaljer. Det var det enda utskick partiet skickade innan valet till alla medlemmar och innehöll inte ens valsedel. Samtidigt höll Christian valmöten som lät som tekniska detaljmöten om teknikaliteter kring ACTA med avsikten att DET var vad vi skulle driva i valet.

Letar man efter svaren om hur partiet kunde tudelas, ena parlamentarikerna snöa in på nörddetaljer, och varför styrelsen och ledningen lät detta ske, kan man inte hitta det i dokumenten på partiets webb. Det finns inte i partiledarrapporten, inte i PS-protokollet i december eller det efteråt. Vi berömmer oss av att vara ett transparent parti men det finns NOLL som tyder på intern splittring.

Än mer katastrofalt än tudelningen var bristen på förkampanj och att partiet inte ens insåg betydelsen av nån sorts koordinerat forum (internkommunikationen).

Vi skulle skapa forum i god tid innan EU-valet beslöts det. ”INNAN EU-VALET”, inte i god tid innan EU-vals kampanjen. Därför kom forumet igång i april, mitt under EU-valet. och de som kikade in på det insåg snart att det aldrig skulle kunna ersätta Facebook. Vi kastade bort tid och missade helt möjligheten att styra upp internkommunikationen.

Inte förrän i somras skapades en grupp på FB där aktivisterna kunde mötas. I SOMRAS!

Bristen på intresse för att skapa fungerande forum 2013 återspeglas i bristen på förvalskampanj, koordinerad från ledning och styrelse.

Förra hösten visste styrelse och ledning att det saknades aktivister och att lokalgrupperna i praktiken var avsomnade. Det framgår tydligt ur styrelseprotokollen eftersom nästan inget rapporterades från lokalgrupperna. Ändå drog inte styrelse och ledning igång något koordinerat försök att nationellt bygga ut aktivistbasen och bygga lokalgrupper under 2013. Varför det?

Det har påståtts att medlemmarna la färdvägen för vad vi skulle göra 2013-2014. Dvs att inte ha förvalkampanj, att lägga fokus på nätet vid EU-valet och breddningen i riksdagsvalet. Ja rent formellt beslöt de så, men det var styrelse och partiledning som skrev förslaget.

Mina frågor

Följande frågor ställer jag nu.

* Hur kunde partiet tudelas i styrelse/ledning å ena sidan och EU-parlamentarikerna å andra?

* Varför kom det inte igång en förvalskampanj redan 2013?

* Varför prioriterade inte partiet uppbygget av forum lång INNAN valet, och strukturerade upp Facebookforumen. Vi fick tex ett aktivistforum först SOMMAREN 2014, på FB.

Dessutom…

* Med tanke på att supervalåret var en katastrof vill jag veta mer om de hemliga rådgivare är som partiet haft för sin kampanj och vad de har gett för råd. Flera personer med insyn har meddelat mig att det finns personer som hjälpt oss med att skapa och driva kampanjen. personer utanför våra direkta led, jag vill jag ta del av deras skrivelser och mail till partiledning och styrelse. Antingen har de varnat för katastrofen, eller inte. Om inte är frågan om det berodde på inkompetens hos dem eller på att styrelse inte gett dem information (tex om hur få aktivister och lokalgrupper vi hade för ett år sen)..

Det kan hända att vi bör publicera namnen på rådgivarna, så vi ALDRIG mer anlitar dem. men först måste vi ta reda på vad de sa och vad ledningen sa till dem.

Nu måste vi bygga partiet, Att fokusera på aktivism och vår ideologiska kärna tror jag är rätta vägen! Låt oss göra det!

De kommande dagarna är viktiga för PP. Kommer PP att överleva eller inte? Håll noga koll på debatten. Det kommer att framgå ganska tydligt kort tid efter valet om hopp finns eller inte.

*********

Läs vad jag skrev om det katastrofala EU-.valet redan i maj:

Piratpartiets valförlust 1

Piratpartiets valförlust 2

Piratpartiet: sätt ideologi och aktivism främst

PS

Kattkampanjen var INGEN höjdare. Kan vi kanske vara överrens om det? Det var inte så mycket katternas fel, mer texternas fel. Sen kanske de där ”hemliga rådgivarna” partiet hade var mindre smarta?

Jag föreslog hösten 2013 att kampanjmaterial skulle testas mot referensgrupper som INTE tillhör partiet. Bland annat för att man ska ta reda på om folk förstår materialet. Mer medinflytande och mer öppenhet hade varit bra i processen att skapa affischerna för EU-valet. Nu fick folk reda på hur kampanjen skulle se ut vid et stadium då det var för sent att ändra det.

Rykten sprids just nu i organisationen. Katter… Innehåll, olika rykten. Be careful. Avsaknaden av transparens o medinflytande just nu kommer att skada både ledning o parti om det inte blir riktigt bra…

Säg till de som redan fått materialet att kattkampanjen var ett skämt, eller pudla på vilket sätt ni vill. Kalla det testballong. Säg att ni hade rökt på när ni gjort det. Skyll på XXXX. Gör vad fan ni vill bara ni stoppar och drar i nödbromsen.

Lista på blogginlägg.

henrik bränden

Magnihasa

Att sätta piratideologi och aktivism främst!

Jonathan Rieder Lundkvist har skrivit ett blogginlägg om sin syn på Piratpartiets problem, som jag rekommenderar.

Jag håller med om det mesta men är lite mer positiv. Det börjar växa fram en grupp aktivister i Piratpartiet som vet hur man driver kampanj. Den gamla ”goda tiden” då man kunde få en utskällning om man ansåg att partiet behövde IRL-träffar och lokalavdelningar är över. PP har börjat rensa bort sexister och öppna rasister och homofober i sina led. Fler och fler inser att man måste prata om människors frihet och personliga integrite överallt, inte bara på nätet. PP är inte finniga, manliga nördpartiet längre!

Men eftervalsdebatten kommer att bli het. Många misstag har begåtts som ledningen och styrelsen måste förklara. Dessutom måste vi börja staka ut metod och partiprogram med 2018 i sikte och expandera rörelsen.

Jag kommer att skriva en hel del om detta. Efter valet, inte före. Men jag vill redan nu göra klart vissa saker.

1) 2014 var en katastrof. Oavsett hur det går i de lokala valen var det en katastrof. Vi hade målet att behålla våra två EU-parlamentariker och komma in i riksdagen och MISSLYCKADES med det.

2) Däremot visar de lokala valen och den lokala aktivismen vägen. Det ska vi bygga vidare på.

3) PP är inte, som vissa företrädare påstått, ett parti som står för ”frihet och integritet på nätet”. Vi är de som bryr oss om friheten och integriteten för människor överallt, irl och på nätet.

4) Jag vill ha kvar Anna Troberg som partiledare, trots misstag som begåtts. Det hon påbörjat med att rensa partiet från misogyner och hatare måste fortsätta och det är enormt viktigt att hon drivit på breddningen. Hon vet att PP inte bara är ett nätparti. Om hon blir partiledare 2018 vet jag inte. Kanske hon växer ännu mer och kan ta den rollen? Kanske nån annan bör det. Men just nu måste partiet utvecklas och enas på samma gång!

5) De som visat framfötterna och drivit på arbetet med lokal aktivism måste snarast inkluderas i styrelse och ledningsgrup Dessutom måste personer som VARNAT för katastrofen redan 2013 inkluderas.

6) Som kommer att framgå av debatten i höst kommer partiets agerande sommaren och hösten 2013 att behöva skärskådas. De som då varnade för bristen på förvalskampanj, lokalgruppsbildande, förvalsaktivism och ledning från partiet i de frågorna måste representeras i styrelse och ledning.

7) De två viktigaste frågorna för partiet är METOD och INNEHÅLL. Metod, dvs hur vi bygger ett svärmtänkande 2,0. Vårt nuvarande svärmtänkande baserades mycket på spontana initiativ och mindre på ledning, det måste ändras. Då spontana initiativ saknades gick inte ledning o styrelse in och rättade till det. Vår metod kan egentligen sammanfattas i ett ord: AKTIVISM.

8) Innehåll. Vi måste strukturera upp våra ideer. Många av våra kärnområden har tonats ner. De måste lyftas fram igen. Ett år efter Snowden har vi nästan inte gjort något kring detta ännu. Skandal. Dessutom måste vi hugga tag i datalagrings- och fildelningsfrågorna igen men presentera dem breddat och populariserat, befriat från tekniska detaljer. Detta måste göra parallellt med att breddningen fortsätter och nätfrågorna vävs ihop med irl frågor.

9) Därför anser jag att vi måste börja med piratideologin. Utifrån den kan vi förena nät och irl frågor till ett. Kampen för personlig integritet på nätet och irl, kampen mot övervakning och kontroll irl och på nätet, kampen för människors fri- och rättigheter irl och på nätet.

Jag vill rekommendera några av mina blogginlägg och ett från Leo Rudberg som belyser vad jag menar med vår ideologi.

Piratideerna har framtiden för sig

Piratpartiet står på två ben

Piratpartiets ideologiska kompass och breddningen

Piratpartiet som humanitetens främsta företrädare (Leo)

Det finns många fler som skrivit bra saker. Just nu får detta räcka för att understryka vad jag menar.

/Torbjörn