Piratpartiets ideologiska kompass

Publicerat på breddningsbloggen

 

Innan vi tar diskussion om detaljerna för en breddad piratpolitik tror jag det behövs en fortsatt debatt om grunderna för den. . Dvs hur ser den ideologiska kompass ut som definierar hur partiet ställer sig till olika detaljförslag.

Om man tittar på det folkliga stöd som en gång lyfte Piratpartiet in i EU-parlamentet så ser man att partiet fick stöd för att partiet förmedlade en känsla. Den känslan kan sammanfattas några punkter, som jag ser det. Det ser jag som fundemantet föri piratrörelsen och Piratpartiet.

1) Kontroll av överheten
Många såg i partiet såg en kraft som kunde, och ville, övervaka övervakarna, dvs de som har makt i samhället, både statliga och privata intressen. De såg en kraft som skulle kunna ta strid mot myndighetsmissbruk och fula, hemliga politiska spel. En vän sa till mig att piraterna skulle kunna bli ”politikens wikilleaks”. Ja det säg folk i Pp, och mycket mer. Det var den känslan folk hade med FRA-debatten. Ilskan över statlig övervakning och brist på insyn i statens affärer.

Det finns nämligen mycket fulspel och hemliga spel i lokal, nationell och internationell politik.

Har ni läst H C Andersens saga om ”kejsarens nya kläder”? Piratpartiet skulle kunna bli pojken som pekar ut att kejsarna är nakna.

Om vi gör detta systemematiskt i allt från kommunal nivå till internationell storpolitik, och om vi gör detta i samarbete med pirater internationellt, samt folk med samma åsikt i olika politiska läger, kan Piratpartiet bana väg för en förändring av politiken, inte bara i Sverige, utan globalt.

Som politikens ”barnet i kejsarens nya kläder” kommer partiet att ses som lite naivt och idealistiskt av många. Men det behövs, och kommer att ge stöd.

Med makt följer alltid risken för korruption, oavsett vem som utövar makten, privata intressen eller en stat. Överallt där makten påverkar tredje part ska makten granskas och ifrågasättas.

2) Frihet
Att frihetsstanken är viktig syns i Tyskland på Piratpartiets stöd där.  Det finns både i den traditionella högern och den traditionella vänstern människor som vill ha mindre statlig kontroll och krångel och som tycker att de traditionella partierna inte lyssnar till dem.

Jag som skriver detta är liberal. Men jag menar att piraterna bör hitta en ideologisk bas för sin frihetstanke som inte är liberal utan snarast överskrider partigränser och partilinjer.

Det kan piraterna åstadkomma genom att vilja minimera den makt olika auktoriteter har över individen, såväl statliga som ”privata” samtidigt som man betonar att man är för starka skyddsnät för individen i någon form.

Dilemmat för oss är hur vi  kan definiera friheten som en av våra grundstenar utan att falla in i de vanliga höger- och vänsterfällorna. Att betona att vi är för starka sociala skyddsnät för skyddet av individen, men i övrigt vill minimera statens inblandning i våra liv, kan vara ett sådant sätt att undvika fällorna.Medborgarlön i någon form och bra skyddsnät i de fall medborgarlönen inte räcker till (stöd till de med funktionsnedsättning t.ex.).

3) Demokrati
Det fanns ett element av populistiskt stöd för Piratpartiet 2009 också som vi inte ska förneka.  Pp fick stöd för att det var nåt nytt som ”rörde om i grytan”.

Anledningen är att det finns en känsla bland många människor att politiker inte hör eller ser dem. Det finns en trötthet på fulspel, mygel och politikerbeteende. Om man vill förstå varför folk röstar på Sverigedemokraterna, så ska man titta på hur folk ser på demokratin i Sverige idag. Det förklarar mycket.

Jag anser att vi ännu befinner oss i demokratins barndom. Den svenska demokartin fungerar i stort ungefär som den gjorde på 1930-talet.

Någon dag kommer forskare att sitta och titta på Sverige av år 2011 och förundras över att folk gick med på att de var tvungna att gå in i slutna föreningar som tänkte på ett visst sätt, följa partidisciplinen och kompromissa bort allt som inte stämmer med partilinjen, för att kunna påverka politiskt. Man kommer att studera FRA-omröstningen och en massa andra partipolitiska omröstningar och skaka på huvudet.

Hur kunde människor 2011 tro att man kunde engagera folk politiskt då de politiska företrädarna i allt de gjorde i riksdagen som förebilder visade att man måste underkasta sig partidisciplinen; att bara genom att upphäva demokratin kunde man utöva demokrati. Hur kunde man tro att nåt så dumt uppmuntrade folk att bli mer aktiva? Hur kunde folk underkasta sig ideologiska och partipolitiska tvångströjor?

Precis som religioner numera praktiserar praktisk ekumenik, kanske ideologierna och partierna behöver göra samma sak. Dvs mer medvetet titta på likheterna mellan ideologierna och partierna och agera mindre krigiskt gentemot varandra?

Jag tror det kommer. Internet förändrar politiken. personval är bara första steget, gradvis kommer mer makt, politiskt, att ges till individerna och tas från partierna. I framtiden har man inte bara 8-9 olika tankesystem och partilinjer att välja mellan utan kommer att ha 1000-tals. Det kommer att vara personer man röstar på. och inte bara personer som råkar bo i samma kommun eller län, utan personer i hela Sverige. mer makt kommer dessutom, vare sig vi vill det eller inte, att flyttas över till väljarna.

Om inte annat kommer internet att driva på den utvecklingen.

Piraterna måste förkroppsliga detta arbete för att utveckla demokratin, att skapa en ”demokrati 2.0″.

Detta betyder att vi måste hitta sätten att bli det medkännande alternativet, de som LYSSNAR till väljarna och för dialogen med dem.

4. Och detaljerna då?
Det är dessa tre byggstenar jag anser vara de viktiga för utvidgningsarbetet, och det som jag anser att Piratpartiet fick sitt stöd 2009 på.

Utifrån grunden för den utvidgade piratideologin kan vi diskutera detaljer, som hur vår informationspolitik ska vara, ställningstaganden kring copyright, utrikespolitiken, säkerhetspolitiken, den ekonomiska politiken, socialpolitik etc.

Ja, ni läste rätt. Informationspolitiken, det som många nog skulle anse vara piratpartiets grund, det anser jag vara en detaljfråga, inte kärnan i det som är Piratpartiet och piratrörelsen.

5) Medborgarskapet
Om man ska sammanfatta de tre punkterna i något skulle det kunna vara att vi tror på medborgarskap: på medborgarnas rättigheter i en stat och människors rättigheter inom ramarna för nåt man skulle kunna kalla världsmedborgarskap.

Istället för det gräsliga ordet väljare vill jag framhålla medborgaren. Tanken på att politikerna har ett uppdrag och har tillsatts av medborgaren. Det är medbirgaren och medborgarna som ska  styra Sverige, politikerna ska tjäna oss.

Förutom medborgarskapet i EU och Sverige, finns ett världsmedborgarskap också som jag vill framhålla. Vi är alla människor, oavsett kultur, hudfärg eller religion, eller nationell tillhörighet, och utvecklingen går mot en värld där gränsernas betydelse suddas ut mer och mer.

Kort sagt. Det jag gör i samhället påverkar min granne. Det Sverige gör har påverkan på resten av världen och det som sker i Fidji, Rwanda eller Ecuador påverkar livet för oss.

Myndighetskontroll, frihet, demokrati och medborgarskap. Så ser jag grunden för Piratpartiets breddning

Torbjörn Jerlerup

Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s